Verloop

Als eerste vindt een intakegesprek plaats met de ouders. In dit gesprek kunnen zij aangeven tegen welke problemen zij aanlopen. Ook wordt gekeken of de vraag vanuit de ouders aansluit op de mogelijke oplossingen die integratieve kindertherapie te bieden heeft.

De therapie begint met een serie van vijf sessies met het kind. Deze wekelijkse sessies duren ongeveer 45 minuten. De denk- en de leefwereld van het kind worden in deze sessies verkend. Na vijf sessies vindt een gesprek met de ouders plaats. Zonder de aanwezigheid van het kind wordt de voortgang en ontwikkeling besproken. In vijf tot vijftien sessies kan uw kind vaak zijn eigen kracht (her-)ontdekken.

Integratieve kindertherapie 6 Verklaringsmodellen Wanneer