Gezinsbegeleiding

Wanneer een kind moeilijk opvoedbaar is of een psychiatrische aandoening heeft, kan dat zijn weerslag hebben op de thuissituatie. Het gezin weet niet altijd met de problemen om te gaan wat tot vervelende situaties kan leiden. Dan kunt u bij mij terecht voor gezinsbehandeling. Ik kom bij u thuis om samen de problemen aan te pakken en op te lossen. Ik kijk waar de knelpunten zitten en leer de leden van uw gezin met elkaar om te gaan, emoties te uiten en rekening te houden met elkaars mogelijkheden en beperkingen.

Wanneer gezinsbegeleiding?

Deze gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen met een kind of jongere met een psychiatrische stoornis en voor kinderen en jongeren met ernstige (gedrags-)problemen die niet of nauwelijks door het gezin zijn op te vangen. Maar er kunnen andere problemen spelen: met het huishouden, de opvoeding of in de relatie.

Ouders die vastlopen in de opvoeding waardoor er lastige gezinssituaties ontstaan, kunnen ook bij mij terecht.