6 verklaringsmodellen

  1. Medisch model: lichamelijk onderzoek en behandelen lichamelijke klachten.
  2. Stressmodel: onderzoeken en behandelen van de stress.
  3. Gedragsmodel: gericht op het aan- en afleren van gedrag.
  4. Psychodynamisch model: psychoanalytisch therapie focust zich op het onverwerkte verleden.
  5. Communicatiemodel: systeemtherapie bestudeert het hele gezinssysteem.
  6. Transpersoonlijk model: transpersoonlijk gerichte therapie om beter contact te krijgen met de bestaansgrond.

Integratieve kindertherapie Verloop Wanneer